Az F 29 előadóterem világításának használata

Az F-29 előadóteremben mikrocomputeres vezérlésű világítási rendszer működik. A világítótestek vezérlése infravörös távvezérlővel – amely helye a Demonstrációs Laboratóriumban van – az előadóterem bármely pontjából történhet.

A karzat alatti fénycsövek alternatív kapcsolókkal működtethetőek, amelyek a lépcsőházi bejáratok mellett találhatóak.

Az F-29 előadóteremben a tábla világítása a tábla bal oldalán található kapcsólókkal kapcsolható be-ki, feltéve, ha tanterem főkapcsolója "be" állásban van! A 10. és 11. számú reflektor és a fénycsövek, lásd ábra.


A világítási főkapcsolók a lépcsőház felőli és az előkészítő felőli bejáratánál levő alternatív villanykapcsolók – egy harmadik kapcsoló található a vetítőszobában is. A felkapcsolás után kb. 10 – 15 másodperc múlva kezd világítani a takarításhoz szükséges első padsor feletti 2 db középső reflektor (2. számú) . Ennél több fényt csak a távvezérlővel lehet kapcsolni! A világítótestek 12 db függetlenül vezérelhető csatornára vannak elosztva. A távvezérlő gombjainak leírását lásd lentebb. A karzat feletti lámpatesteknek is vezérelhetőek a távírányítóval, de külön kapcsolója van (takarékossági megfontolások alapján), ha ez le van kapcsolva, akkor a karzat fényei nem kapcsolhatóak! A kapcsoló a karzaton, a tanár irányából tekintve a jobb oldali karzat ajtó mellett található.

A távvezérlő használata:

A főkapcsoló bekapcsolása után (az első padsor feletti 2 db középső reflektor világít) a távvezérlőt az infraérzékelőre irányítva – ez egy fekete doboz a tábla jobb oldala felett a falra erősítve – a „Távvezérlés be” gombot 5 – 6 másodpercre nyomjuk meg (a bekapcsoláshoz a vevőhöz közel kell menni!). A bekapcsolt állapotot az érzékelő ablakában egy folyamatosan világító kis piros LED jelzi, ekkor a vezérlő áramkör vételkész. A parancsok vételét az érzékelő az ablak másik oldalán felvillanó kis piros LED igazolja vissza. A vezérlő mikrocomputer a kiválasztott csatornákon végrehajtja a kívánt módosítást miközben a többi csatornát változatlan állapotban tartja. A csatornák kiválasztása addig halmozódik, amíg a „Kiválasztások törlése” gombot meg nem nyomjuk! Ez után újra valamilyen kiválasztásnak kell történnie.

Példák:

Főkapcsoló be:   2 csatorna bekapcsolódik, kb. 5-6 mp múlva

Távvezérlés be: kis piros LED folyamatosan világít, összes csatorna kiválasztva.

Be:                    az összes csatorna teljes fényerővel bekapcsolódik

Kiválasztások törlése:   „tiszta lap”

7; 8; 10; 11:      a karzat feletti világítótestek és a táblára világító négy reflektor kiválasztása

„folyamatos szab.”  a következő fel-le szabályzási parancs (lassú, normál, gyors) automatikusan megy végbe a végállásig, vagy bármely gomb megnyomásáig (kivéve az utoljára megnyomott gombot - a példában ez a „lassú le” lesz)

„lassú le :        a kiválasztott négy csatorna kb. 12 másodperc alatt lassan kialszik;

„összes csat. kiv.” : MEGJ.:pl. vetítés következik

„folyamatos szab”

„normál le :     az összes világítótest kb. 6 másodperc alatt kialszik, kivéve a 12-es csatornát (karzat felett) amely 40%-on marad, hogy tájékozódási fény maradjon. Megjegyzés: pl. teljes sötétség kell – optikai kísérlet

„kiválasztások törlése”: „tiszta lap”

„12”

„ki”                    teljes sötétség

                            MEGJ.: a következő fel-le szabályzásnál a 12-es csatorna újra nem megy lejjebb 40%-nál, csak ha kizárólagosan utasítjuk a kísérlet végén.

13 :                  1,2,3 csatornák és előzőleg a 12-es csatorna kiválasztva

„folyamatos szab.”

„normál fel :    a kiválasztott csatornák kb. 6 másodperc alatt teljes fényerőre kapcsolnak Kézi sötétítés:

„normál le” :     a gombot addig tartsuk nyomva, amíg a kívánt fényerőt elérjük . (ez igaz minden fel-le vezérlő gombra)


A távvezérlő